Message from your Student Union President

                              
Dear Learner,

“Have your Say”

I would like to inform you, that in a couple of days you will receive an email regarding the Student Survey. This email will contain an invitation to participate in the Irish Survey of Student Engagement 2020.

From previous surveys, we have figured that students like to know in advance that they will receive an invitation to take part in a survey. As your Students’ Union president, I highly encourage you to get involved in the Student Survey as this is important for our college, Dublin Business School, to understand your experiences as a student. This survey will also be a part of a bigger national survey for students all over Ireland in higher education.

Keep an eye out for more information on how to get involved. Further information can be found at studentsurvey.ie

Opt out mailto:irishstudentsurvey@i-graduate.org?subject=Unsubscribe


Yours sincerely,

Iris Mae Pebredo

A Mhac Léinn a chara,

"Abair leat"

I gceann cúpla lá, gheobhaidh tú ríomhphoist i dtaca leis an Student Survey. Beidh cuireadh ann duit chun páirt a ghlacadh san 'Irish Survey of Student Engagement 2020'.

Tá a fhios againn, de bharr ceistneoir a tharla roimhe seo, gur mian le daltaí fhios a bheith acú roimh ré, sula bhfaigheann siad cuireadh chun páirt a ghlacadh i gceistneoir mar seo. Mar do Uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, molaim díobh a bheith gníomhach sa Cheistneoir Mac Léinn, toisc go bhfuil sé tábhachtach i gcóir ár gcoláiste, Dublin Business School, bhur dtaithí mar Mac Léinn a thuiscint. Beidh an ceistneoir seo, mar chuid de Ceistneoir Náisiúnta do mhic léinn ar fud na tíre, in oideachas triú leibhéal.

Coinnigh súil amach i gcóir tuilleadh eolas chun bheith páirteach. Tuilleadh eolas le fáil ag studentsurvey.ie

Fan lasmuigh den cheistneoir mailto:irishstudentsurvey@i-graduate.org?subject=Unsubscribe

Is mise le meas,
Iris Mae Pebredo.    

 

 

Kind Regards,

Darragh Breathnach | Head of Academic Operations

Dublin Business School | 13/14 Aungier St | Dublin 2 | D02 WC02

|T:+353-1-4177537 | W: www.dbs.ie